EkumenickýŽalmy81,8

Žalmy 81:8

V súžení si ma vzýval a vy­slobodil som ťa, za hromobitia som ti od­povedal, pri vodách meríb­skych som ťa vy­skúšal. — Sela —


Verš v kontexte

7 Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša.
8 V súžení si ma vzýval a vy­slobodil som ťa, za hromobitia som ti od­povedal, pri vodách meríb­skych som ťa vy­skúšal. — Sela —
9 Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiežby si ma po­slúchol, Iz­rael!

späť na Žalmy, 81

Príbuzné preklady Roháček

8 Volal si v súžení, a vy­trh­nul som ťa; ohlásil som sa ti zo skrýše hromu; zkúšal som ťa pri vodách sváru. Sélah.

Evanjelický

8 Volal si v súžení a vy­tr­hol som ťa, zo skrýše hromu som ti od­povedal a skúšal som ťa pri vodách sváru. Sela.

Ekumenický

8 V súžení si ma vzýval a vy­slobodil som ťa, za hromobitia som ti od­povedal, pri vodách meríb­skych som ťa vy­skúšal. — Sela —

Bible21

8 Vo­lal jsi v soužení a za­chránil jsem tě, vyslyšel jsem tě z mraků hromových, vyzkoušel jsem tě při vodách Me­ri­by. sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček