EkumenickýŽalmy81,7

Žalmy 81:7

Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša.


Verš v kontexte

6 Také pravid­lo dal Jozefovi, keď vy­tiahol proti Egyp­tu. Počul som reč, ktorú som ne­poz­nal:
7 Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša.
8 V súžení si ma vzýval a vy­slobodil som ťa, za hromobitia som ti od­povedal, pri vodách meríb­skych som ťa vy­skúšal. — Sela —

späť na Žalmy, 81

Príbuzné preklady Roháček

7 Po­vedal: Opros­tím jeho plece zpod bremena; jeho ruky prej­dú ta od murár­skej nádoby.

Evanjelický

7 Vy­slobodil som mu plecia spod bremena a jeho ruky zbavili sa koša.

Ekumenický

7 Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša.

Bible21

7 „Já jsem tvá záda zbavil bře­mene a tvé ruce košů zednických.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček