EkumenickýŽalmy81,9

Žalmy 81:9

Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiežby si ma po­slúchol, Iz­rael!


Verš v kontexte

8 V súžení si ma vzýval a vy­slobodil som ťa, za hromobitia som ti od­povedal, pri vodách meríb­skych som ťa vy­skúšal. — Sela —
9 Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiežby si ma po­slúchol, Iz­rael!
10 Nebudeš mať iného boha, nebudeš sa klaňať cudziemu bohu!

späť na Žalmy, 81

Príbuzné preklady Roháček

9 Povedal som: Počuj, môj ľude, a dám ti svedoc­tvo, tebe, Iz­raelu, ak ma chceš počuť.

Evanjelický

9 Čuj, ľud môj, nech svedčím proti tebe! Keby si ma len po­slúchol, Iz­rael!

Ekumenický

9 Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiežby si ma po­slúchol, Iz­rael!

Bible21

9 Slyš, lide můj, za­přísahám tě, kéž bys mě, Iz­rae­li, po­s­lou­chal!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček