EkumenickýŽalmy81,12

Žalmy 81:12

Môj ľud však ned­bal na môj hlas, Iz­rael ma ne­pos­lúchol.


Verš v kontexte

11 Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ja som ťa vy­viedol z egyptskej krajiny. Rozt­vor ús­ta a ja ich na­pl­ním.
12 Môj ľud však ned­bal na môj hlas, Iz­rael ma ne­pos­lúchol.
13 Nechal som ich teda v tvrdosti ich srd­ca, nech idú podľa svojich zámerov.

späť na Žalmy, 81

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale môj ľud ne­pos­lúchol môj­ho hlasu, a Iz­rael sa mi nech­cel poddať.

Evanjelický

12 Ale ľud môj ne­pos­lúchal môj hlas a Iz­rael mi nebol po­voľný.

Ekumenický

12 Môj ľud však ned­bal na môj hlas, Iz­rael ma ne­pos­lúchol.

Bible21

12 Můj lid mě ale neposlouchal, Izrael se mi ne­pod­dal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček