EkumenickýŽalmy81,11

Žalmy 81:11

Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ja som ťa vy­viedol z egyptskej krajiny. Rozt­vor ús­ta a ja ich na­pl­ním.


Verš v kontexte

10 Nebudeš mať iného boha, nebudeš sa klaňať cudziemu bohu!
11 Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ja som ťa vy­viedol z egyptskej krajiny. Rozt­vor ús­ta a ja ich na­pl­ním.
12 Môj ľud však ned­bal na môj hlas, Iz­rael ma ne­pos­lúchol.

späť na Žalmy, 81

Príbuzné preklady Roháček

11 Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme. Ot­vor svoje ús­ta na široko, a na­pl­ním ich.

Evanjelický

11 Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta. Ot­vor si naširoko ús­ta, ja ich na­pl­ním.

Ekumenický

11 Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ja som ťa vy­viedol z egyptskej krajiny. Rozt­vor ús­ta a ja ich na­pl­ním.

Bible21

11 Já jsem Hos­po­din, tvůj Bůh, který tě vy­ve­dl ze země egyptské – na­plním tvá ús­ta, jen co je otevřeš!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček