EkumenickýŽalmy81,13

Žalmy 81:13

Nechal som ich teda v tvrdosti ich srd­ca, nech idú podľa svojich zámerov.


Verš v kontexte

12 Môj ľud však ned­bal na môj hlas, Iz­rael ma ne­pos­lúchol.
13 Nechal som ich teda v tvrdosti ich srd­ca, nech idú podľa svojich zámerov.
14 Keby ma bol môj ľud po­slúchol, keby bol Iz­rael chodil po mojich ces­tách,

späť na Žalmy, 81

Príbuzné preklady Roháček

13 A pre­to som ho pus­til, aby robili podľa námys­lu svoj­ho srd­ca, aby chodili podľa svojich rád.

Evanjelický

13 Pre­to som ich vy­dal za­tvr­dilos­ti ich srd­ca, aby chodili podľa vlast­ných rád.

Ekumenický

13 Nechal som ich teda v tvrdosti ich srd­ca, nech idú podľa svojich zámerov.

Bible21

13 Vy­dal jsem je tedy je­jich zarputilosti, aby se ří­di­li tím, co si vy­mys­lí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček