EkumenickýŽalmy81,10

Žalmy 81:10

Nebudeš mať iného boha, nebudeš sa klaňať cudziemu bohu!


Verš v kontexte

9 Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiežby si ma po­slúchol, Iz­rael!
10 Nebudeš mať iného boha, nebudeš sa klaňať cudziemu bohu!
11 Ja som Hos­podin, tvoj Boh, ja som ťa vy­viedol z egyptskej krajiny. Rozt­vor ús­ta a ja ich na­pl­ním.

späť na Žalmy, 81

Príbuzné preklady Roháček

10 Nebude u teba cudzieho boha, ani sa nebudeš klaňať bohu cudziny.

Evanjelický

10 Nech niet v tebe cudzieho boha a nek­laňaj sa bohu cudziny.

Ekumenický

10 Nebudeš mať iného boha, nebudeš sa klaňať cudziemu bohu!

Bible21

10 Ne­smíš mít žádného jiného boha, cizímu bohu se ne­klaněj.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček