EkumenickýŽalmy80,16

Žalmy 80:16

kmeňa, ktorý za­sadila tvoja pravica, syna, ktorého si vy­choval.


Verš v kontexte

15 Vráť sa, Boh zá­stupov, zhliad­ni z neba, po­zri, ujmi sa toh­to viniča,
16 kmeňa, ktorý za­sadila tvoja pravica, syna, ktorého si vy­choval.
17 Tí, čo ho vy­pálili a ob­sekali, nech za­hynú pred hroz­bou tvoj­ho po­hľadu.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

16 Zaštíť, čo sadila tvoja pravica, i mlád­nik, ktorý si zmoc­nil pre seba.

Evanjelický

16 štep, ktorý za­sadila Tvoja pravica, a syna, ktorého si si vy­choval.

Ekumenický

16 kmeňa, ktorý za­sadila tvoja pravica, syna, ktorého si vy­choval.

Bible21

16 Réva, již sáze­la tvá pravice, ratolest, kte­rou sis pěstoval,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček