RoháčekŽalmy80,16

Žalmy 80:16

Zaštíť, čo sadila tvoja pravica, i mlád­nik, ktorý si zmoc­nil pre seba.


Verš v kontexte

15 Bože Zá­stupov, na­vráť sa, prosíme! Po­hliad­ni z nebies a vidz a navštív ten­to vinič!
16 Zaštíť, čo sadila tvoja pravica, i mlád­nik, ktorý si zmoc­nil pre seba.
17 Vinič je spálený ohňom, srezaný; hynú od že­hrania tvojej tvári.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

16 Zaštíť, čo sadila tvoja pravica, i mlád­nik, ktorý si zmoc­nil pre seba.

Evanjelický

16 štep, ktorý za­sadila Tvoja pravica, a syna, ktorého si si vy­choval.

Ekumenický

16 kmeňa, ktorý za­sadila tvoja pravica, syna, ktorého si vy­choval.

Bible21

16 Réva, již sáze­la tvá pravice, ratolest, kte­rou sis pěstoval,