EkumenickýŽalmy80,15

Žalmy 80:15

Vráť sa, Boh zá­stupov, zhliad­ni z neba, po­zri, ujmi sa toh­to viniča,


Verš v kontexte

14 Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása.
15 Vráť sa, Boh zá­stupov, zhliad­ni z neba, po­zri, ujmi sa toh­to viniča,
16 kmeňa, ktorý za­sadila tvoja pravica, syna, ktorého si vy­choval.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

15 Bože Zá­stupov, na­vráť sa, prosíme! Po­hliad­ni z nebies a vidz a navštív ten­to vinič!

Evanjelický

15 Na­vráť sa, Bože moc­nos­tí, po­hliad­ni z neba, po­zri, a navštív túto révu,

Ekumenický

15 Vráť sa, Boh zá­stupov, zhliad­ni z neba, po­zri, ujmi sa toh­to viniča,

Bible21

15 Bože zástupů, navrať se, pohlédni z ne­be, jen se podívej – o tuto révu se po­sta­rej!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček