EkumenickýŽalmy80,17

Žalmy 80:17

Tí, čo ho vy­pálili a ob­sekali, nech za­hynú pred hroz­bou tvoj­ho po­hľadu.


Verš v kontexte

16 kmeňa, ktorý za­sadila tvoja pravica, syna, ktorého si vy­choval.
17 Tí, čo ho vy­pálili a ob­sekali, nech za­hynú pred hroz­bou tvoj­ho po­hľadu.
18 Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vy­choval.

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

17 Vinič je spálený ohňom, srezaný; hynú od že­hrania tvojej tvári.

Evanjelický

17 Ohňom ju spálili a ob­sekali, nech za­hynú hroz­bou Tvojej tváre.

Ekumenický

17 Tí, čo ho vy­pálili a ob­sekali, nech za­hynú pred hroz­bou tvoj­ho po­hľadu.

Bible21

17 po­seká­na, spále­na ohněm je, od tvého hněvu umírá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček