EkumenickýŽalmy78,8

Žalmy 78:8

aby neboli ako ich pred­kovia, po­kolenie vzdorovité a ne­pos­lušné, po­kolenie s nestálym srd­com, ktorého duch nebol ver­ný Bohu.


Verš v kontexte

7 aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skut­ky a za­chovávali jeho pri­kázania,
8 aby neboli ako ich pred­kovia, po­kolenie vzdorovité a ne­pos­lušné, po­kolenie s nestálym srd­com, ktorého duch nebol ver­ný Bohu.
9 Lukom vy­zb­rojení Ef­rajimov­ci zutekali v deň boja.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

8 a aby neboli jako ich ot­covia, po­kolenie od­pad­líc­ke a spur­né, po­kolenie, ktoré ne­up­ravilo svoj­ho srd­ca pos­lúchať Hos­podina a ktorého duch nebol ver­ný voči sil­nému Bohu.

Evanjelický

8 aby neboli ako ich ot­covia, to po­kolenie od­boj­né a spur­né, po­kolenie, čo vrt­kavé má srd­ce a ducha Bohu ne­ver­ného.

Ekumenický

8 aby neboli ako ich pred­kovia, po­kolenie vzdorovité a ne­pos­lušné, po­kolenie s nestálym srd­com, ktorého duch nebol ver­ný Bohu.

Bible21

8 Ať nejsou jako je­jich otcové, pokolení vzpurné a svéhlavé, pokolení se srd­cem ne­stálý­ma s du­chem Bohu ne­věrným!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček