EkumenickýŽalmy78,9

Žalmy 78:9

Lukom vy­zb­rojení Ef­rajimov­ci zutekali v deň boja.


Verš v kontexte

8 aby neboli ako ich pred­kovia, po­kolenie vzdorovité a ne­pos­lušné, po­kolenie s nestálym srd­com, ktorého duch nebol ver­ný Bohu.
9 Lukom vy­zb­rojení Ef­rajimov­ci zutekali v deň boja.
10 Nezachovávali zmluvu s Bohom a od­mietali žiť podľa jeho zákona.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

9 Synovia Ef­rai­movi, ozb­rojen­ci, strel­ci z luku, ob­rátili sa zpät v deň boja.

Evanjelický

9 Ef­rajim­ci, ozb­rojení luko­strel­ci, dali sa na útek v deň boja

Ekumenický

9 Lukom vy­zb­rojení Ef­rajimov­ci zutekali v deň boja.

Bible21

9 Synové Efrai­movi, zdatní lukostřelci, v den bitvy se dali na útěk.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček