EkumenickýŽalmy78,7

Žalmy 78:7

aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skut­ky a za­chovávali jeho pri­kázania,


Verš v kontexte

6 aby o ňom vedelo aj budúce po­kolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozp­rávať svojim deťom,
7 aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skut­ky a za­chovávali jeho pri­kázania,
8 aby neboli ako ich pred­kovia, po­kolenie vzdorovité a ne­pos­lušné, po­kolenie s nestálym srd­com, ktorého duch nebol ver­ný Bohu.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

7 aby složili svoju nádej v Bohu a nezabud­li na skut­ky sil­ného Boha, ale aby os­tríhali jeho pri­kázania,

Evanjelický

7 aby v Bohu skladali svoju nádej, na skut­ky Božie nezabúdali, ale za­chovávali Jeho pri­kázania;

Ekumenický

7 aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skut­ky a za­chovávali jeho pri­kázania,

Bible21

7 Ať v Bohu skládají svo­ji naději, ať ne­za­po­mínají, co učinil, a do­držují jeho příka­zy!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček