EkumenickýŽalmy78,56

Žalmy 78:56

Po­kúšali však Boha, Naj­vyššieho, vzdorovali mu a ned­bali na jeho ustanovenia.


Verš v kontexte

55 Vy­hnal národy spred nich, meračs­kým lanom im roz­delil dedičnú krajinu a v stanoch po­hanov ubytoval iz­rael­ské kmene.
56 Po­kúšali však Boha, Naj­vyššieho, vzdorovali mu a ned­bali na jeho ustanovenia.
57 Od­klonili sa a spreneverili ako ich ot­covia, zlyhali ako ne­spoľah­livý luk.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

56 Ale oni pokúšali a dráždili Boha, Naj­vyššieho, a ne­os­tríhali jeho svedoc­tiev,

Evanjelický

56 Lež spur­ne po­kúšali Naj­vyššieho Boha a nezachovávali Jeho svedec­tvá.

Ekumenický

56 Po­kúšali však Boha, Naj­vyššieho, vzdorovali mu a ned­bali na jeho ustanovenia.

Bible21

56 Oni však Boha dráž­di­li a pokoušeli, na svě­de­ctví Nej­vyššího ne­dba­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček