EkumenickýŽalmy78,55

Žalmy 78:55

Vy­hnal národy spred nich, meračs­kým lanom im roz­delil dedičnú krajinu a v stanoch po­hanov ubytoval iz­rael­ské kmene.


Verš v kontexte

54 Pri­viedol ich k svojmu svätému územiu, k vrchu, čo zís­kala jeho pravica.
55 Vy­hnal národy spred nich, meračs­kým lanom im roz­delil dedičnú krajinu a v stanoch po­hanov ubytoval iz­rael­ské kmene.
56 Po­kúšali však Boha, Naj­vyššieho, vzdorovali mu a ned­bali na jeho ustanovenia.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

55 Vy­hnal národy zp­red ich tvári a dajúc losovať vy­meral im dedičs­tvo po­v­razom a dal, aby v ich stánoch bývaly po­kolenia Iz­raelove.

Evanjelický

55 Pred nimi vy­hnal národy, lanom im roz­meral dedičné vlast­níc­tvo, v ich stanoch ubytoval kmene iz­rael­ské.

Ekumenický

55 Vy­hnal národy spred nich, meračs­kým lanom im roz­delil dedičnú krajinu a v stanoch po­hanov ubytoval iz­rael­ské kmene.

Bible21

55 Po­ha­ny vy­hnal před je­jich tváří, losem jim roz­dě­lil je­jich dědictví, izraelské kme­ny doma usíd­lil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček