EkumenickýŽalmy78,57

Žalmy 78:57

Od­klonili sa a spreneverili ako ich ot­covia, zlyhali ako ne­spoľah­livý luk.


Verš v kontexte

56 Po­kúšali však Boha, Naj­vyššieho, vzdorovali mu a ned­bali na jeho ustanovenia.
57 Od­klonili sa a spreneverili ako ich ot­covia, zlyhali ako ne­spoľah­livý luk.
58 Urážali ho na obet­ných výšinách a mod­lami ho pod­necovali do žiar­livos­ti.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

57 ale sa ob­rátili zpät a robili ne­ver­ne jako ich ot­covia; zvr­h­li sa jako klam­né lučište.

Evanjelický

57 Od­klonili sa a spreneverili ako ich ot­covia, zlyhali ako ne­spoľah­livý luk.

Ekumenický

57 Od­klonili sa a spreneverili ako ich ot­covia, zlyhali ako ne­spoľah­livý luk.

Bible21

57 Zrádně se od­vrá­ti­li jako ot­cové jejich, tak jako křivý luk mi­nu­li cíl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček