EkumenickýŽalmy78,10

Žalmy 78:10

Nezachovávali zmluvu s Bohom a od­mietali žiť podľa jeho zákona.


Verš v kontexte

9 Lukom vy­zb­rojení Ef­rajimov­ci zutekali v deň boja.
10 Nezachovávali zmluvu s Bohom a od­mietali žiť podľa jeho zákona.
11 Za­bud­li na jeho skut­ky a na divy, ktoré im ukázal.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

10 Nezachovali sm­luvy Božej a vzpečovali sa chodiť v jeho zákone.

Evanjelický

10 a nezachovávali zmluvu Božiu i zdráhali sa chodiť podľa Jeho zákona;

Ekumenický

10 Nezachovávali zmluvu s Bohom a od­mietali žiť podľa jeho zákona.

Bible21

10 Ne­do­drže­li smlou­vu Boží, odmítli se ří­dit jeho Záko­nem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček