RoháčekŽalmy78,10

Žalmy 78:10

Nezachovali sm­luvy Božej a vzpečovali sa chodiť v jeho zákone.


Verš v kontexte

9 Synovia Ef­rai­movi, ozb­rojen­ci, strel­ci z luku, ob­rátili sa zpät v deň boja.
10 Nezachovali sm­luvy Božej a vzpečovali sa chodiť v jeho zákone.
11 Za­bud­li na jeho činy a na jeho divy, ktoré im ukázal.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

10 Nezachovali sm­luvy Božej a vzpečovali sa chodiť v jeho zákone.

Evanjelický

10 a nezachovávali zmluvu Božiu i zdráhali sa chodiť podľa Jeho zákona;

Ekumenický

10 Nezachovávali zmluvu s Bohom a od­mietali žiť podľa jeho zákona.

Bible21

10 Ne­do­drže­li smlou­vu Boží, odmítli se ří­dit jeho Záko­nem.