EkumenickýŽalmy78,11

Žalmy 78:11

Za­bud­li na jeho skut­ky a na divy, ktoré im ukázal.


Verš v kontexte

10 Nezachovávali zmluvu s Bohom a od­mietali žiť podľa jeho zákona.
11 Za­bud­li na jeho skut­ky a na divy, ktoré im ukázal.
12 Pred ich ot­cami robil divy v egyptskej krajine na coán­skom poli.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

11 Za­bud­li na jeho činy a na jeho divy, ktoré im ukázal.

Evanjelický

11 za­bud­li na Jeho činy a na Jeho div­né skut­ky, ktoré im ukázal.

Ekumenický

11 Za­bud­li na jeho skut­ky a na divy, ktoré im ukázal.

Bible21

11 Za­po­mně­li na jeho mo­cné činy, na zá­zra­ky, jež jim pro­jevil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček