EvanjelickýŽalmy78,10

Žalmy 78:10

a nezachovávali zmluvu Božiu i zdráhali sa chodiť podľa Jeho zákona;


Verš v kontexte

9 Ef­rajim­ci, ozb­rojení luko­strel­ci, dali sa na útek v deň boja
10 a nezachovávali zmluvu Božiu i zdráhali sa chodiť podľa Jeho zákona;
11 za­bud­li na Jeho činy a na Jeho div­né skut­ky, ktoré im ukázal.

späť na Žalmy, 78

Príbuzné preklady Roháček

10 Nezachovali sm­luvy Božej a vzpečovali sa chodiť v jeho zákone.

Evanjelický

10 a nezachovávali zmluvu Božiu i zdráhali sa chodiť podľa Jeho zákona;

Ekumenický

10 Nezachovávali zmluvu s Bohom a od­mietali žiť podľa jeho zákona.

Bible21

10 Ne­do­drže­li smlou­vu Boží, odmítli se ří­dit jeho Záko­nem.