EkumenickýŽalmy74,6

Žalmy 74:6

Všet­ky rez­bár­ske diela zničili sekerou a kladivom.


Verš v kontexte

5 Vy­zeralo to tak, ako keď sa v húštine stromov do­vysoka dvíhajú sekery.
6 Všet­ky rez­bár­ske diela zničili sekerou a kladivom.
7 Tvoju svätyňu vy­pálili, príbytok tvoj­ho mena zne­uc­tili do zá­kladu.

späť na Žalmy, 74

Príbuzné preklady Roháček

6 A teraz do­ved­na tlčú jej rez­by sekerami a obuch­mi.

Evanjelický

6 A po­tom všet­ky jeho rez­bár­ske diela roz­bili kladivom a toporom.

Ekumenický

6 Všet­ky rez­bár­ske diela zničili sekerou a kladivom.

Bible21

6 V je­diné chví­li všech­ny ry­ti­nyroz­bi­li se­ke­ra­mi a krumpáči.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček