EkumenickýŽalmy60,14

Žalmy 60:14

S Bohom budeme udat­ní. On rozšliape našich utláčateľov.


Verš v kontexte

12 Či si nás ty sám, Bože, neza­vr­hol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zá­stupy?
13 Udeľ nám po­moc proti utláčateľom, lebo ľud­ská po­moc je már­na.
14 S Bohom budeme udat­ní. On rozšliape našich utláčateľov.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

14 V Bohu do­kážeme hr­din­skú silu, a on pošliape našich protiv­níkov, k­torí nás sužujú.

Evanjelický

14 My s Bohom do­kážeme silu. On pošliape našich protiv­níkov.

Ekumenický

14 S Bohom budeme udat­ní. On rozšliape našich utláčateľov.

Bible21

14 S Bo­hem však jis­tě udatně zvítězí­me – ­ty, kdo nás nenávi­dí, roz­du­pá!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček