EkumenickýŽalmy60,12

Žalmy 60:12

Či si nás ty sám, Bože, neza­vr­hol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zá­stupy?


Verš v kontexte

11 Kto ma vo­vedie do opev­neného mes­ta? Kto ma za­vedie do Edóm­ska?
12 Či si nás ty sám, Bože, neza­vr­hol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zá­stupy?
13 Udeľ nám po­moc proti utláčateľom, lebo ľud­ská po­moc je már­na.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

12 Či nie si to ty, ó, Bože, ktorý si nás bol za­vr­hol a ne­vychádzal si, Bože, s našimi voj­skami?!

Evanjelický

12 Či neza­vr­hol si nás ty, Bože a ne­vychádzaš s voj­mi našimi?

Ekumenický

12 Či si nás ty sám, Bože, neza­vr­hol, a teda, Bože, nebudeš viesť naše zá­stupy?

Bible21

12 Kdo jiný než ty, Bože, jenž za­vrhls nás, ty, který s naši­mi šiky netáh­neš?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček