EkumenickýŽalmy46,2

Žalmy 46:2

Boh je naše útočis­ko a sila, najis­tejšia po­moc v súženiach.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi. Od Kórachov­cov. Pieseň pre vy­soký hlas.
2 Boh je naše útočis­ko a sila, najis­tejšia po­moc v súženiach.
3 Pre­to sa nebudeme báť, hoci by sa zem pre­vrátila a vr­chy by sa klátili upro­stred mora,

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

2 Bôh nám je útočišťom a silou, po­mocou v súženiach, naj­denou veľmi dokázanou.

Evanjelický

2 Boh nám je útočis­kom a silou, po­mocou v súžení vždy osvedčenou.

Ekumenický

2 Boh je naše útočis­ko a sila, najis­tejšia po­moc v súženiach.

Bible21

2 Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkos­tech stále přítomná.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček