EkumenickýŽalmy46,1

Žalmy 46:1

Zbor­maj­strovi. Od Kórachov­cov. Pieseň pre vy­soký hlas.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi. Od Kórachov­cov. Pieseň pre vy­soký hlas.
2 Boh je naše útočis­ko a sila, najis­tejšia po­moc v súženiach.
3 Pre­to sa nebudeme báť, hoci by sa zem pre­vrátila a vr­chy by sa klátili upro­stred mora,

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm synov Kórachových na nápev: Devy. Pieseň.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Od Kórachov­cov. Pre vy­soký hlas. Pieseň.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Od Kórachov­cov. Pieseň pre vy­soký hlas.

Bible21

1 Pro předního zpěváka, vy­sokým hlasem. Píseň synů Ko­rachových.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček