EkumenickýŽalmy39,5

Žalmy 39:5

Hos­podin, daj mi po­znať, kedy skonám, a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som po­minuteľný.


Verš v kontexte

4 Srd­ce sa mi roz­pálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri roz­jímaní. Musel som pre­hovoriť.
5 Hos­podin, daj mi po­znať, kedy skonám, a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som po­minuteľný.
6 Hľa, dal si mi času na piaď a dĺžka môj­ho života pre teba je ako nič. Každý človek je len akoby vánok, aj keď pev­ne stojí. — Sela —

späť na Žalmy, 39

Príbuzné preklady Roháček

5 a riekol som: Daj mi znať, ó, Hos­podine, môj koniec, a jaký je výmer mojich dní, aby som vedel, ako rých­le sa po­miniem.

Evanjelický

5 Hos­podine, daj mi po­znať, že skonať musím, a ako je môj život vy­meraný, aby som vedel, aký som po­minuteľný!

Ekumenický

5 Hos­podin, daj mi po­znať, kedy skonám, a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som po­minuteľný.

Bible21

5 Můj ko­nec, Hos­po­di­ne, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, ať po­znám, jak po­míjím!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček