EkumenickýŽalmy39,4

Žalmy 39:4

Srd­ce sa mi roz­pálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri roz­jímaní. Musel som pre­hovoriť.


Verš v kontexte

3 Odm­lčal som sa a onemel. Bol som ticho, no bez vý­sled­ku. Moja bolesť sa roz­jat­rila.
4 Srd­ce sa mi roz­pálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri roz­jímaní. Musel som pre­hovoriť.
5 Hos­podin, daj mi po­znať, kedy skonám, a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som po­minuteľný.

späť na Žalmy, 39

Príbuzné preklady Roháček

4 Moje srd­ce sa roz­pálilo v mojom vnút­ri, a keď som roz­mýšľal, zanietil sa vo mne oheň; vravel som svojím jazykom

Evanjelický

4 Tlelo mi srd­ce vo vnút­ri, pri roz­jímaní oheň vzplanul vo mne. Musel som pre­hovoriť jazykom:

Ekumenický

4 Srd­ce sa mi roz­pálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri roz­jímaní. Musel som pre­hovoriť.

Bible21

4 Srd­ce mě pá­li­lo v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj jazyk za­čal pro­mlou­vat:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček