EkumenickýŽalmy22,21

Žalmy 22:21

Za­chráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám, z moci psov.


Verš v kontexte

20 Ty sa však ne­vzďaľuj, Hos­podin, Sila moja, ponáhľaj sa mi na po­moc!
21 Za­chráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám, z moci psov.
22 Vy­trh­ni ma z tlamy levovej, spred rohov byvolov! — A ty si ma vy­počul.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

21 Vy­trh­ni moju dušu od meča, z ruky psa moju jedinú!

Evanjelický

21 Za­chráň mi dušu pred mečom, moju jedinú z moci psov.

Ekumenický

21 Za­chráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám, z moci psov.

Bible21

21 Vy­svo­boď od meče duši mou, z moci psů tu mou je­di­nou!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček