EkumenickýŽalmy22,20

Žalmy 22:20

Ty sa však ne­vzďaľuj, Hos­podin, Sila moja, ponáhľaj sa mi na po­moc!


Verš v kontexte

19 Delia si moje rúcho, o môj odev losujú.
20 Ty sa však ne­vzďaľuj, Hos­podin, Sila moja, ponáhľaj sa mi na po­moc!
21 Za­chráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám, z moci psov.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale ty, ó, Hos­podine, sa ne­vzďaľuj! Moja silo, po­spieš mi na po­moc!

Evanjelický

20 Ale Ty, Hos­podine, ne­vzďaľuj sa! Ty, sila moja, poponáhľaj sa mi na po­moc!

Ekumenický

20 Ty sa však ne­vzďaľuj, Hos­podin, Sila moja, ponáhľaj sa mi na po­moc!

Bible21

20 Ty však, Hos­po­di­ne, ne­vzdaluj se mi, ty, sílo má, mi po­spěš na po­moc!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček