EkumenickýŽalmy22,19

Žalmy 22:19

Delia si moje rúcho, o môj odev losujú.


Verš v kontexte

18 Môžem si spočítať všet­ky kos­ti. Oni sa pri­zerajú, oči si pasú na mne.
19 Delia si moje rúcho, o môj odev losujú.
20 Ty sa však ne­vzďaľuj, Hos­podin, Sila moja, ponáhľaj sa mi na po­moc!

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

19 Delia si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hádžu los.

Evanjelický

19 Roz­deľujú si moje šaty a o môj odev hádžu lós.

Ekumenický

19 Delia si moje rúcho, o môj odev losujú.

Bible21

19 o moje ša­ty dělí se, o moje rou­cho losují.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček