EkumenickýŽalmy144,11

Žalmy 144:11

za­chráň ma a vy­trh­ni ma z rúk cudzin­cov, ktorých ús­ta hovoria lož, ktorých pravica je zrad­ná.


Verš v kontexte

10 Ty, ktorý po­máhaš kráľom, čo za­chraňuješ svoj­ho služob­níka Dávida pred zhub­ným mečom,
11 za­chráň ma a vy­trh­ni ma z rúk cudzin­cov, ktorých ús­ta hovoria lož, ktorých pravica je zrad­ná.
12 Kiež sú šťast­ní naši synovia vo svojej mlados­ti ako uras­tené štepy, naše dcéry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru.

späť na Žalmy, 144

Príbuzné preklady Roháček

11 Vy­sloboď ma a vy­trh­ni z ruky cudzozem­cov, ktorých ús­ta hovoria már­nosť, a ktorých pravica je pravicou lži,

Evanjelický

11 za­chráň ma; vy­trh­ni ma z rúk cudzin­cov! Ich ús­ta vravia már­nosť, ich pravica je klam­ná pravica.

Ekumenický

11 za­chráň ma a vy­trh­ni ma z rúk cudzin­cov, ktorých ús­ta hovoria lož, ktorých pravica je zrad­ná.

Bible21

11 mě vyprosti, z ruky cizáků mě vytrhni! Ti mají ús­ta plná lži, křivě přísahají svou pravicí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček