EkumenickýŽalmy115,3

Žalmy 115:3

Náš Boh je na nebesiach, všet­ko robí podľa svojej vôle.


Verš v kontexte

2 Prečo majú hovoriť po­hania: Kde je ich Boh?
3 Náš Boh je na nebesiach, všet­ko robí podľa svojej vôle.
4 Ich mod­ly sú strieb­ro a zlato, dielo ľud­ských rúk.

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale náš Bôh je na nebesiach a činí všet­ko, čo chce.

Evanjelický

3 Ale náš Boh je v nebesiach, robí všet­ko, čo sa Mu páči.

Ekumenický

3 Náš Boh je na nebesiach, všet­ko robí podľa svojej vôle.

Bible21

3 Náš Bůh je pře­ce na nebi, cokoli chce, to učiní!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček