EkumenickýŽalmy115,2

Žalmy 115:2

Prečo majú hovoriť po­hania: Kde je ich Boh?


Verš v kontexte

1 Nie nám, Hos­podin, nie nám, ale tvoj­mu menu pat­rí česť pre tvoje milo­sr­den­stvo a pre tvoju ver­nosť!
2 Prečo majú hovoriť po­hania: Kde je ich Boh?
3 Náš Boh je na nebesiach, všet­ko robí podľa svojej vôle.

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

2 Prečo majú po­vedať po­hania: Kdeže je ich Bôh?

Evanjelický

2 Prečo majú hovoriť po­hania: Kde je ich Boh?

Ekumenický

2 Prečo majú hovoriť po­hania: Kde je ich Boh?

Bible21

2 Pro­č mají ří­kat pohané: „Jejich Bůh? Kde je?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček