EkumenickýŽalmy115,4

Žalmy 115:4

Ich mod­ly sú strieb­ro a zlato, dielo ľud­ských rúk.


Verš v kontexte

3 Náš Boh je na nebesiach, všet­ko robí podľa svojej vôle.
4 Ich mod­ly sú strieb­ro a zlato, dielo ľud­ských rúk.
5 Majú ús­ta, ale nehovoria, majú oči, ale ne­vidia,

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

4 Ich mod­ly striebro a zlato; dielom rúk človeka;

Evanjelický

4 Ich mod­ly sú strieb­ro a zlato, dielo ľud­ských rúk.

Ekumenický

4 Ich mod­ly sú strieb­ro a zlato, dielo ľud­ských rúk.

Bible21

4 Stříbro a zla­to jsou je­jich modly, výtvory ru­kou člověčích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček