RoháčekŽalmy115,3

Žalmy 115:3

Ale náš Bôh je na nebesiach a činí všet­ko, čo chce.


Verš v kontexte

2 Prečo majú po­vedať po­hania: Kdeže je ich Bôh?
3 Ale náš Bôh je na nebesiach a činí všet­ko, čo chce.
4 Ich mod­ly striebro a zlato; dielom rúk človeka;

späť na Žalmy, 115

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale náš Bôh je na nebesiach a činí všet­ko, čo chce.

Evanjelický

3 Ale náš Boh je v nebesiach, robí všet­ko, čo sa Mu páči.

Ekumenický

3 Náš Boh je na nebesiach, všet­ko robí podľa svojej vôle.

Bible21

3 Náš Bůh je pře­ce na nebi, cokoli chce, to učiní!