EkumenickýŽalmy103,5

Žalmy 103:5

Dob­rom na­sycuje tvoj život, mladosť sa ti ob­novuje ako or­lovi.


Verš v kontexte

4 Za­chraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milo­sr­den­stvom.
5 Dob­rom na­sycuje tvoj život, mladosť sa ti ob­novuje ako or­lovi.
6 Hos­podin koná spravod­livé skut­ky, dáva právo všet­kým utláčaným.

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

5 ktorý sýti tvoje ús­ta dob­rým, takže sa ob­novuje tvoja mladosť ako orol.

Evanjelický

5 Život ti sýti dob­rými vecami, mladosť tvoja sa ob­novuje ako orol.

Ekumenický

5 Dob­rom na­sycuje tvoj život, mladosť sa ti ob­novuje ako or­lovi.

Bible21

5 On štědře na­plňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako or­lovi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček