EkumenickýŽalmy103,6

Žalmy 103:6

Hos­podin koná spravod­livé skut­ky, dáva právo všet­kým utláčaným.


Verš v kontexte

5 Dob­rom na­sycuje tvoj život, mladosť sa ti ob­novuje ako or­lovi.
6 Hos­podin koná spravod­livé skut­ky, dáva právo všet­kým utláčaným.
7 Svoje ces­ty dal po­znať Mojžišovi, Iz­raelitom svoje skut­ky.

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

6 Hos­podin činí to, čo je spravedlivé, a súdy všet­kým utláčaným.

Evanjelický

6 Hos­podin koná spravod­livé skut­ky a dáva právo všet­kým utláčaným.

Ekumenický

6 Hos­podin koná spravod­livé skut­ky, dáva právo všet­kým utláčaným.

Bible21

6 Hos­po­din sprave­dlnost zjednává, všem utlačeným k právu po­máhá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček