EkumenickýŽalmy103,4

Žalmy 103:4

Za­chraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milo­sr­den­stvom.


Verš v kontexte

3 On ti od­púšťa všet­ky pre­vinenia, on ťa uzdravuje zo všet­kých chorôb.
4 Za­chraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milo­sr­den­stvom.
5 Dob­rom na­sycuje tvoj život, mladosť sa ti ob­novuje ako or­lovi.

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

4 ktorý vy­slobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním,

Evanjelický

4 Život ti vy­kupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milo­sr­den­stvom.

Ekumenický

4 Za­chraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milo­sr­den­stvom.

Bible21

4 On tě vy­ku­puje od smrti v propasti, on tě ko­ru­nuje lás­kou a něžností.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček