EkumenickýŽalmy103,18

Žalmy 103:18

na tých, čo za­chovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich pl­nili.


Verš v kontexte

17 No Hos­podinova milosť je od vekov naveky nad tými, čo sa ho boja, jeho spravod­livosť spočíva na det­ných deťoch,
18 na tých, čo za­chovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich pl­nili.
19 Hos­podin si na nebi upev­nil trón, nad všet­kým vlád­ne jeho kráľov­ská moc.

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

18 tým, ktorí os­tríhajú jeho sm­luvu a ktorí pamätajú na jeho ustanovenia, aby ich činili.

Evanjelický

18 na tých, čo Jemu zmluvu za­chovávajú a pamätajú na Jeho príkazy, aby ich pl­nili.

Ekumenický

18 na tých, čo za­chovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich pl­nili.

Bible21

18 těch, kdo jeho smlou­vu dodrží, kdo pa­ma­tují plnit jeho příka­zy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček