EkumenickýŽalmy103,17

Žalmy 103:17

No Hos­podinova milosť je od vekov naveky nad tými, čo sa ho boja, jeho spravod­livosť spočíva na det­ných deťoch,


Verš v kontexte

16 sot­va ho vietor ovanie, už ho niet, prázd­ne mies­to po ňom os­táva.
17 No Hos­podinova milosť je od vekov naveky nad tými, čo sa ho boja, jeho spravod­livosť spočíva na det­ných deťoch,
18 na tých, čo za­chovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich pl­nili.

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale milosť Hos­podinova ­tr­vá od vekov až na veky nad tými, ktorí sa ho boja, a jeho spraved­livosť det­ným deťom,

Evanjelický

17 Ale milosť Hos­podinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja, a Jeho spravod­livosť aj na det­ných deťoch,

Ekumenický

17 No Hos­podinova milosť je od vekov naveky nad tými, čo sa ho boja, jeho spravod­livosť spočíva na det­ných deťoch,

Bible21

17 Hos­po­di­nova lás­ka trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho sprave­dlnost bude i s vnouča­ty

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček