EkumenickýŽalmy103,19

Žalmy 103:19

Hos­podin si na nebi upev­nil trón, nad všet­kým vlád­ne jeho kráľov­ská moc.


Verš v kontexte

18 na tých, čo za­chovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich pl­nili.
19 Hos­podin si na nebi upev­nil trón, nad všet­kým vlád­ne jeho kráľov­ská moc.
20 Dob­rorečte Hos­podinovi jeho an­jeli, sil­ní hr­dinovia, čo jeho príkazy pl­níte a po­slúchate hlas jeho slova!

späť na Žalmy, 103

Príbuzné preklady Roháček

19 Hos­podin po­stavil svoj trón na nebesiach, a jeho kráľov­stvo panuje nad všet­kým.

Evanjelický

19 Hos­podin na nebi si upev­nil svoj trón a Jeho kráľov­ská moc nad všet­kým panuje.

Ekumenický

19 Hos­podin si na nebi upev­nil trón, nad všet­kým vlád­ne jeho kráľov­ská moc.

Bible21

19 Hos­po­din us­tavil svůj trůn na nebi, svou králov­s­kou mo­cí vládne nade vším!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček