EkumenickýŽalmy10,2

Žalmy 10:2

Spup­nosť bez­božníka spaľuje chudob­ného. Nech sa chytí do nás­trah, ktoré pri­pravil.


Verš v kontexte

1 Hos­podin, prečo si tak ďaleko a prečo sa skrývaš v čase súženia?
2 Spup­nosť bez­božníka spaľuje chudob­ného. Nech sa chytí do nás­trah, ktoré pri­pravil.
3 Bez­božník sa vy­statuje svojimi záľubami, chváli lakom­ca a po­hŕda Hos­podinom.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 V pýche bez­božného oh­nive prena­sledujú bied­neho. Nech sú lapení do svojich pletích, ktoré vy­mýšľajú!

Evanjelický

2 Bez­božný v pýche trápi bied­neho. Nech sa chytia v ú­kladoch, ktoré vy­mys­leli.

Ekumenický

2 Spup­nosť bez­božníka spaľuje chudob­ného. Nech sa chytí do nás­trah, ktoré pri­pravil.

Bible21

2 Niče­mové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úkla­dy, aby je lapi­li!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček