EkumenickýŽalmy10,3

Žalmy 10:3

Bez­božník sa vy­statuje svojimi záľubami, chváli lakom­ca a po­hŕda Hos­podinom.


Verš v kontexte

2 Spup­nosť bez­božníka spaľuje chudob­ného. Nech sa chytí do nás­trah, ktoré pri­pravil.
3 Bez­božník sa vy­statuje svojimi záľubami, chváli lakom­ca a po­hŕda Hos­podinom.
4 Bez­božník hovorí po­výšene: Boh sa ne­stará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo sa honosí bez­božník nad dosia­hnutou žiadosťou svojej duše; lakomec sa rúha, popudzuje Hos­podina.

Evanjelický

3 Lebo sa honosí bez­božník svojimi chúťkami a lakomec sa rúha, po­hŕdajuc Hos­podinom.

Ekumenický

3 Bez­božník sa vy­statuje svojimi záľubami, chváli lakom­ca a po­hŕda Hos­podinom.

Bible21

3 Svým vlastním chtíčem se niče­mové chlubí, chamtivce chválí, Hos­po­di­na snižují,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček