RoháčekŽalmy10,2

Žalmy 10:2

V pýche bez­božného oh­nive prena­sledujú bied­neho. Nech sú lapení do svojich pletích, ktoré vy­mýšľajú!


Verš v kontexte

1 Prečo, ó, Hos­podine, stojíš zďaleka? P­rečo sa skrývaš v časoch súženia?
2 V pýche bez­božného oh­nive prena­sledujú bied­neho. Nech sú lapení do svojich pletích, ktoré vy­mýšľajú!
3 Lebo sa honosí bez­božník nad dosia­hnutou žiadosťou svojej duše; lakomec sa rúha, popudzuje Hos­podina.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 V pýche bez­božného oh­nive prena­sledujú bied­neho. Nech sú lapení do svojich pletích, ktoré vy­mýšľajú!

Evanjelický

2 Bez­božný v pýche trápi bied­neho. Nech sa chytia v ú­kladoch, ktoré vy­mys­leli.

Ekumenický

2 Spup­nosť bez­božníka spaľuje chudob­ného. Nech sa chytí do nás­trah, ktoré pri­pravil.

Bible21

2 Niče­mové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úkla­dy, aby je lapi­li!