EkumenickýŽalmy10,18

Žalmy 10:18

Brániš právo siroty i zdep­taného. Po­zem­ský človek už nebude na­háňať strach.


Verš v kontexte

16 Hos­podin je kráľom na večné veky, po­hania zmiz­nú z jeho krajiny. (táv)
17 Vy­počúvaš túžbu po­kor­ných, Hos­podin, po­silňuješ ich srd­ce, na­kláňaš k nim ucho.
18 Brániš právo siroty i zdep­taného. Po­zem­ský človek už nebude na­háňať strach.

späť na Žalmy, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 aby si súdil sirotu a po­tlačeného, aby viac ne­strašil smr­teľný človek zo zeme.

Evanjelický

18 aby si pri­slúžil právo sirote a ubitému, aby po­zem­ský človek už viac ne­na­háňal strach.

Ekumenický

18 Brániš právo siroty i zdep­taného. Po­zem­ský človek už nebude na­háňať strach.

Bible21

18 zjednáš soud si­ro­tkům i všem utlačeným, pozemský člověk aby je ne­děsil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček