EkumenickýZachariáš3,8

Zachariáš 3:8

Počúvaj teda, veľkňaz Jozua, ty aj tvoji druhovia, čo sedia pred tebou, lebo títo muži sú pred­zvesťou. Po­zri, pri­vádzam svoj­ho sluhu — Výhonok.


Verš v kontexte

7 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ak budeš kráčať po mojich ces­tách a budeš za­chovávať, čím som ťa po­veril, aj ty budeš ob­hajovať môj dom a strážiť moje ná­dvoria, umožním ti prí­stup medzi tých, čo tu stoja. 8 Počúvaj teda, veľkňaz Jozua, ty aj tvoji druhovia, čo sedia pred tebou, lebo títo muži sú pred­zvesťou. Po­zri, pri­vádzam svoj­ho sluhu — Výhonok. 9 Aha, tu je kameň, ktorý som položil pred Jozuu: jeden kameň a na ňom sedem očí. Ja vy­ryjem naň znak — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a od­stránim vinu tej­to krajiny za jediný deň.

späť na Zachariáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 Nože počuj Jozua, naj­väčší kňazu, ty i tvoji priatelia, ktorí sedia pred tebou, lebo sú to mužovia zá­zraku, lebo hľa, do­vediem svoj­ho služob­níka Cemacha.

Evanjelický

8 Počuj­te, veľkňaz Józua, ty i tvoji druhovia, ktorí sedia pred tebou, pre­tože oni sú mužmi dob­rého znamenia, lebo, hľa, pri­vediem svoj­ho sluhu - Výhonok.

Ekumenický

8 Počúvaj teda, veľkňaz Jozua, ty aj tvoji druhovia, čo sedia pred tebou, lebo títo muži sú pred­zvesťou. Po­zri, pri­vádzam svoj­ho sluhu — Výhonok.

Bible21

8 Slyš te­dy, ve­leknězi Jošuo, ty i tví druhové, kteří sedí před te­bou: Tito muži jsou zna­mením, že už přivádím svého služebníka, Výho­nek.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček