EkumenickýZachariáš3,7

Zachariáš 3:7

Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ak budeš kráčať po mojich ces­tách a budeš za­chovávať, čím som ťa po­veril, aj ty budeš ob­hajovať môj dom a strážiť moje ná­dvoria, umožním ti prí­stup medzi tých, čo tu stoja.


Verš v kontexte

6 Hos­podinov an­jel pri­svedčil Jozu­ovi: 7 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ak budeš kráčať po mojich ces­tách a budeš za­chovávať, čím som ťa po­veril, aj ty budeš ob­hajovať môj dom a strážiť moje ná­dvoria, umožním ti prí­stup medzi tých, čo tu stoja. 8 Počúvaj teda, veľkňaz Jozua, ty aj tvoji druhovia, čo sedia pred tebou, lebo títo muži sú pred­zvesťou. Po­zri, pri­vádzam svoj­ho sluhu — Výhonok.

späť na Zachariáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Jest­li budeš chodiť po mojich ces­tách a jest­li budeš strážiť moju stráž, vtedy budeš aj ty súdiť môj dom aj budeš strážiť moje dvory, a dám ti, aby si chodil medzi týmito, ktorí tu stoja.

Evanjelický

7 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí: Ak budeš chodiť po mojich ces­tách a za­chovávať moje nariadenia, aj ty budeš spravovať ten­to môj dom a starať sa o moje ná­dvoria. Umožním ti prí­stup medzi tých, ktorí tu stoja!

Ekumenický

7 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ak budeš kráčať po mojich ces­tách a budeš za­chovávať, čím som ťa po­veril, aj ty budeš ob­hajovať môj dom a strážiť moje ná­dvoria, umožním ti prí­stup medzi tých, čo tu stoja.

Bible21

7 „Tak praví Hos­po­din zástupů: Bu­deš-li cho­dit po mých cestách a za­chovávat, co jsem ti svěřil, staneš se správ­cem mého domu a strážcem mých nádvoří a da­ru­ji ti přístup mezi ty, kteří tu sto­jí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček