EkumenickýZachariáš3,9

Zachariáš 3:9

Aha, tu je kameň, ktorý som položil pred Jozuu: jeden kameň a na ňom sedem očí. Ja vy­ryjem naň znak — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a od­stránim vinu tej­to krajiny za jediný deň.


Verš v kontexte

8 Počúvaj teda, veľkňaz Jozua, ty aj tvoji druhovia, čo sedia pred tebou, lebo títo muži sú pred­zvesťou. Po­zri, pri­vádzam svoj­ho sluhu — Výhonok. 9 Aha, tu je kameň, ktorý som položil pred Jozuu: jeden kameň a na ňom sedem očí. Ja vy­ryjem naň znak — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a od­stránim vinu tej­to krajiny za jediný deň. 10 V ten deň — znie výrok Hos­podina zá­stupov — na­vzájom sa budú po­zývať pod vinič a figov­ník.

späť na Zachariáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo hľa, kameň, ktorý som položil pred Jozuu; na jed­nom kameni sedem očí; hľa, vy­režem na ňom jeho rez­bu, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a od­stránim ne­právosť tej zeme jed­ného dňa.

Evanjelický

9 Lebo, hľa, tu je ten kameň, ktorý som položil pred Józuu; na jedinom kameni je sedem lesk­lých plôch. Ja sám vy­ryjem naň nápis - znie výrok Hos­podina moc­nos­tí - a v jedinom dni zo­triem pre­vinenia tej­to krajiny.

Ekumenický

9 Aha, tu je kameň, ktorý som položil pred Jozuu: jeden kameň a na ňom sedem očí. Ja vy­ryjem naň znak — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a od­stránim vinu tej­to krajiny za jediný deň.

Bible21

9 Hle – ká­men, který kla­du před Jošuu, a na tom jednom ka­meni je sedm očí. Já sám na něj vy­ry­ji nápis, praví Hos­po­din, a hřích této země od­straním v je­diném dni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček