EkumenickýTítovi1,14

Títovi 1:14

Nech sa ne­pridŕžajú židov­ských bájí a pri­kázaní ľudí, ktorí sa od­vrátili od prav­dy.


Verš v kontexte

13 Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre­to ich prís­ne kar­haj, aby ozdraveli vo viere. 14 Nech sa ne­pridŕžajú židov­ských bájí a pri­kázaní ľudí, ktorí sa od­vrátili od prav­dy. 15 Čis­tým je všet­ko čis­té. Ale poškvr­neným a ne­veriacim nič nie je čis­té, na­opak, poškvr­nený je aj ich roz­um, aj svedomie.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 a ned­bali na židov­ské báj­ky a na pri­kázania ľudí, ktorí sa od­vracajú od prav­dy.

Evanjelický

14 a ne­prid­ržiavali sa židov­ských bájok a príkazov ľudí od­vrátených od prav­dy.

Ekumenický

14 Nech sa ne­pridŕžajú židov­ských bájí a pri­kázaní ľudí, ktorí sa od­vrátili od prav­dy.

Bible21

14 a ne­zabývají se ži­dov­ský­mi báje­mi a příka­zy li­dí, kteří se od­vracejí od prav­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček